Skip to content

၁၉လမ္း City Mart ၏ No Plastic Bag Day

ဒုတိယအႀကိမ္ ပလတ္စတစ္အိတ္ မသံုးစြဲသည္႕ေန့ အစီအစဥ္ က်င္းပ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ရဲလြင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဌာနမႉး၊ ဒုတိယ ဌာနမႉးတို႔ႏွင့္အတူ ဇူလုိင္၃၀ရက္ညေန ၄နာရီခြဲက ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉လမ္း City Mart ၏ No Plastic Bag Day (ပလတ္စတစ္အိတ္ မသံုးစြဲသည့္ေန႔)အစီအစဥ္ (ဒုတိယအႀကိမ္)က်င္းပျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာအားေပးသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕အား City Mart Holding Co.,Ltd, PR Team ေဒၚစိမ္းလဲ့လဲ့ႏွင္း က City Love & Hope Foundation ၏ လူမႈ သိတတ္မႈ ဆုိင္ရာ Corporate Social Responsibility (CSR) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ သည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ျမႇင့္မားေရးစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေလးရပ္မွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ No Plastic Bag Day အား ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွစ၍ City Mart Supermarket ရန္ကုန္ဆိုင္ခြဲမ်ား၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလးဆုိင္ခြဲျဖစ္သည့္ ၁၉လမ္း City Mart Supermarket တြင္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ား၌ (ပထမအႀကိမ္) အျဖစ္ ေစ်းဝယ္သူ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ဇူလိုင္ ၃ဝ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ (ဒုတိယ အႀကိမ္)က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အလြန္တရာမွ ဒုကၡေပးေနေသာ ပလတ္စတစ္ အိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်သံုးစြဲေရး Program တစ္ခုျဖစ္သည့္ No Plastic Program ကုိ City Mart Supermarket မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျပဳလုပ္ျခင္းအား လြန္စြာမွ အားရေက်နပ္ မိပါေၾကာင္းႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဆိုင္အတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Reusable Bag ေရာင္းခ်ေနမႈ၊ ပလတ္စတစ္အိတ္အစား ကတ္ထူဂ်ပ္ဘူးမ်ားျဖင့္ ထုတ္ပိုးေရာင္းခ်မႈ၊ ပညာရွင္ Don Wright ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ တစ္ဝန္းတြင္ စိုက္ထူခဲ့သည့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားထဲမွ ဝါယာႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အသံုး ျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအစရွိသည့္ ၾကားခံပစၥည္းမ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ အသံုးျပဳကာ Plastic Pollution Artwork ဖန္တီးထားသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္း မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္မ်ားဝင္ကာ ညစ္ညမ္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ”ညစ္ညမ္းလိႈင္း” အမည္ရွိ ပန္းပု ႐ုပ္တု ဖန္တီးျပသထားရွိမႈတို႕ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၿပီး ယခု အစီအစဥ္ကို အားေပးေထာက္ခံကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား တတ္ႏိုင္ သမွ် ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲၾကရန္ တိုက္တြန္း ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕လံုး တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္းတို႕ ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားသြားသည္။
No Plastic Bag Day သည္ ကုိယ္ပုိင္ေစ်းဝယ္အိတ္ႏွင့္ ေစ်းဝယ္ သည့္ အေလ့အထကုိ အားေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လစဥ္ ေနာက္ဆံုးတနလာၤႏွင့္ အဂၤါေန႕မ်ား ကုိ ပလတ္စတစ္အိတ္ မသံုးစြဲသည့္ ေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ ၿပီး ထိုရက္မ်ားတြင္ City Mart Supermarket ဆိုင္မ်ား၌ ေစ်းဝယ္ သူမ်ားအား ပလတ္စတစ္အိတ္မေပး ဘဲ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းဝယ္အိတ္ျဖင့္ လာေရာက္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ကာ ကုိယ္ပုိင္ေစ်းဝယ္အိတ္ မပါရွိပါက Reusable Bag ဝယ္ယူ ၍ လည္းေကာင္း၊ မျဖစ္မေန ပလတ္စတစ္အိတ္ လိုအပ္ပါက ေငြက်ပ္ ၁ဝဝ က်ပ္လႉဒါန္း၍လည္း ေကာင္း၊ မိမိဝယ္ယူထားသည့္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေန႕မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရေသာ Reusable Bag ေရာင္းရေငြ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား အတြက္ လႉဒါန္းေငြမ်ားကို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (FREDA) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႏွစ္စဥ္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေပးလ်က္ရွိကာ သစ္ပင္စုစုေပါင္း တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း ေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္စာနယ္ဇင္း၊ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ရာ အသိပညာေပးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားျခင္းတို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒၚစိမ္းလဲ့လဲ့ႏွင္းက ေျပာသည္။

Leave a Comment