ရုံးလိပ်စာများ

ရုံးလိပ်စာများ

စဉ်ရုံးလိပ်စာဖုန်း
ကော်မတီရုံး(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
စီမံရေးရာဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၆၄၇၅၀
စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဥ်ဌာန၆၂ လမ်း၊ အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၈၂၃၁၆ / ၀၂-၄၀၈၀၁၅၇
ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန(၃၁ x ၇၁) လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၃၆၁၃၀
ဘဏ္ဍာရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၃၆၁၆၅
အခွန်ဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၃၆၁၆၇
သန့်ရှင်းရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၆၁၂၂၅ / ၀၂-၄၀၇၂၀၀၃
ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများဌာန၆၂လမ်း ၊ မနော်ရမံကစားကွင်း အနောက်ဘက်လမ်း၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၇၇၅၁၀
ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၀မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၆၄၇၅၇
၁၁အဆောက်အအုံနှင့်ကုန်ရုံဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၆၀၂၅၂
၁၂လမ်းတံတားဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၆၄၇၅၁
၁၃ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၆၇၃၁၆
၁၄စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၇၂၀၀၄
၁၅စစ်ဆေးရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၆၄၇၅၈
၁၆အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်ရုံး၂၂လမ်း၊ (၈၆ x ၈၇)လမ်းကြား။၀၂-၄၀၃၆၁၃၇ / ၀၂-၄၀၃၀၆၁၂
၁၇ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်ရုံး၃၅လမ်း၊ (၅၇ x ၅၈)လမ်းကြား။၀၂-၄၀၃၆၁၃၈ / ၀၂-၄၀၃၆၁၆၂
၁၈မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်ရုံး၃၅လမ်း၊ (၇၀ x ၇၁)လမ်းကြား။၀၂-၄၀၇၇၉၀၃
၁၉ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်ရုံး၅၈လမ်း၊ ၁၁၁-B လမ်း‌ထောင့်။၀၂-၄၀၃၆၁၅၁
၂၀ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်ရုံးဆရပ်ကွက်၊ ဒဒ-၂၊ ၆၅လမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းxအေးမေတ္တာလမ်းကြား။၀၂-၄၀၈၀၆၀၃
၂၁အမရပူရ မြို့နယ်ရုံးအင်္ကျီတန်းရပ်၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊ အကွက်(၅၉၇)။၀၂-၄၀၅၉၉၆၅ / ၀၂-၄၀၇၀၇၁၂