ရုံးလိပ်စာများ

ရုံးလိပ်စာများ

စဉ်ရုံးလိပ်စာဖုန်း
ကော်မတီရုံး(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
စီမံရေးရာဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဥ်ဌာန၆၂ လမ်း၊အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။
ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန၇၈လမ်း၊၃၃လမ်းx၃၄လမ်းကြား၊ရတနာပုံစူပါစင်တာမြေအောက်ထပ်၀၂-၃၆၁၃၀ / ၀၂-၃၅၇၀၈
ဘဏ္ဍာရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၃၆၁၆၅
အခွန်ဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
သန့်ရှင်းရေးဌာန၁၉လမ်း၊နန်းရှေ့ဈေးအပေါ်ထပ်၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။
ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများဌာန၆၂လမ်း ၊ မနော်ရမံကစားကွင်း အနောက်ဘက်လမ်း၊မန္တလေးမြို့။
ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၀မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၁အဆောက်အအုံနှင့်ကုန်ရုံဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၂-၄၀၃၆၂၅၂
၁၂လမ်းတံတားဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၃ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။၀၉-၄၀၆၉၉၆၂
၁၄စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဌာန၁၉လမ်း၊နန်းရှေ့ဈေးအပေါ်ထပ်၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။
၁၅စစ်ဆေးရေးဌာန(၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၆အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်ရုံး(၂၂လမ်း၊ ၈၆ x ၈၇ကြား)၀၂-၄၀၃၆၁၃၇
၁၇ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်ရုံး(၂၉လမ်း(၇၃x၇၄)လမ်းကြား)၀၂-၄၀၃၆၁၃၈ / ၀၂-၄၀၃၆၁၆၂
၁၈မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်ရုံး(၃၅လမ်း၊ ၇၀ x ၇၁ကြား)၀၉-၇၉၁၂၃၄၅၆၃ / ၀၉-၈၉၄၄၂၈၈၃၃
၁၉ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်ရုံး(သိပ္ပံလမ်း၊ကညနရုံး မျက်နှာချင်းဆိုင်)၀၂-၄၀၃၆၁၅၁
၂၀ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်ရုံးဆရပ်ကွက်၊ ဒဒ-၂၊ ၆၅၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း x အေးမေတ္တာလမ်းကြား၀၂-၄၀၈၀၆၀၃
၂၁အမရပူရ မြို့နယ်ရုံးအမရပူရ၀၂-၄၀၅၉၉၆၅