မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 180 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

 180 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

Read More

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ  2,929 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

 2,929 ကြည့်ရှုသူပေါင်း,  6 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း

Read More